2020-09-06 21:22:41

Obavijest roditeljima

Poštovani roditelji,

Sukladno uputama o sprječavanju i suzbijanju epidemije COVID-19 roditelji i druge neovlaštene osobe ne smiju ulaziti u školsku zgradu, stoga Vas molimo da svu komunikaciju sa školom obavljate elektronskim putem na e-mail ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr ili telefonom na broj 020/ 486-258.

Izdavanje potvrde o redovnom školovanju vršit će se na način da roditelji upute e-mail tajništvu škole (andrea.setalo@skole.hr)  ili telefonom na broj 020/ 486-258 (od 08.00 do 12.00) s podacima:

  1. ime i prezime učenika
  2. razred koji učenik pohađa
  3. svrha izdavanja potvrde

Potvrde će se slati u elektronskom obliku.

Roditelji koji nisu u mogućnosti isprintati potvrde, iste mogu fizički preuzeti u dvorištu škole prema dogovoru sa tajništvom.


Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini